Cena kursu: 500 zł

Szkolenie – mocowanie ładunków

1. Informacje ogólne.

o Podstawa prawna załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków.
o Zasady bezpieczeństwa przewozu ładunków.
o Obowiązki uczestników procesu przewozowego.

2. Ograniczenia w ładowaniu pojazdów.

o Rodzaje ograniczeń w obciążeniu pojazdów.
o Ograniczenia wynikające z konstrukcji dróg i z przepisów technicznych dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego.
o Ograniczenia wynikające z praw fizyki.
o Pojęcie masy i ciężaru ładunku, przyspieszenia, opóźnienia i sił bezwładności.
o Ich wpływ na bezpieczeństwo przewozu.
o Rodzaje sił bezwładności i skutki ich działania na pojazd i ładunek.
o Wpływ kierowcy na wywoływanie sił bezwładności.
o Siły utrzymujące ładunek na pojeździe.
o Relacje między siła tarcia i siłami bezwładności.

3. Wymagania wobec nadwozi pojazdów.

o Wytrzymałość skrzyni ładunkowej.
o Punkty mocowania ładunku.
o Dopuszczalne naciski na podłogę skrzyni ładunkowej pojazdu.

4. Zasady rozmieszczania ładunku na skrzyni ładunkowej pojazdu.

o Wpływ położenia ładunku na obciążenie osi i na stateczność pojazdu.
o Pojęcie środka ciężkości ładunku.
o Środek ciężkości ładunków składowych i ładunku całościowo.
o Plan ładowania jako narzędzie prawidłowego załadowania pojazdu.
o Umiejętność oceny prawidłowego załadunku pojazdu.

5. Rodzaje zabezpieczeń ładunków na skrzyni ładunkowej pojazdu.

o Mocowanie blokowe materiałami sztauerskimi, progowe, płytowe i klinowe.
o Mocowanie za pomocą odciągów opasujących ładunek od góry, pętlowych, szpringowych i prostych.
o Mocowanie za pomocą ryglowania.
o Mocowanie mieszane.

6. Osprzęt mocujący.

o Pasy, łańcuchy i liny mocujące.
o Ich budowa, rodzaje, zasady doboru, prawidłowego wykorzystania i oceny zużycia.
o Osprzęt pomocniczy, jego rodzaje i zasady wykorzystania.

7. Zasady ustalania prawidłowego mocowania ładunku.

o Zasady dociskowego mocowania ładunku.
o Podstawy obliczania ilości pasów mocujących metodą rachunkową.
o Ustalanie ilości pasów mocujących metodą tabelaryczną i szablonową.
o Kształtowe mocowanie ładunku za pomocą łańcuchów i lin.
o Rodzaje mocowania kształtowego.
o Pojęcie wytrzymałości łańcucha i liny oraz ich obliczanie metodą rachunkową, tabelaryczną i szablonową.
o Rozwiązywanie przykładów i ich omówienie.
 
W cenie kursu zawiera się:
• Część teoretyczna.
• Cześć praktyczna.
• Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
• Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.