Cena kursu: 1800 zł

Operator koparki jednonaczyniowej

Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej klasy III, klasy I:
Uprawnia do kierowania i wykonywania robót ziemnych koparkami jednonaczyniowymi klasy III lub klasy I.
Pojazd szkoleniowy: JCB JS 160W.
Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs kl. III:
 • 18 lat.
 • ukończona szkoła podstawowa.
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki.
Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs kl. I:
 • 18 lat.
 • ukończona szkoła podstawowa.
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki.
W cenie kursu zawiera się:
 • Część teoretyczna szkolenia (52 godziny dla klasy III; 48 godzin dla klasy I).
 • Część praktyczna szkolenia (82 godziny dla klasy III; 25 godzin dla klasy I).
 • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
 • Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OCK wraz z wydaniem uprawnień.
 • Nauka na ekskluzywnej koparce JCB JS 160W. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są dokumenty (świadectwo oraz książeczka operatora).