Cena kursu: 2900 zł

Prawo jazdy kategorii A2

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia kierującego do poruszania się:
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii A2:
 • Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii A2.
 • Wiek minimum 18 lat.
 • Pojazd szkoleniowy: Honda NC700s (identyczny motocykl jest wykorzystywany w WORD Olsztyn na egzaminie).
W cenie kursu zawiera się:
 • Część teoretyczna szkolenia (30 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia (20 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OCK.
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD (zakupiliśmy ten sam program egzaminacyjny).
 • Nauka na ekskluzywnym pojeździe w bogatej opcji wyposażenia. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

 

Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy na ulicy Wiosennej 10 o równej, betonowej nawierzchni i stanowiskach oznaczonych identycznie jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie.

 

Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.