Cena kursu: 1600 zł

Kurs operatora wozidła technologicznego

Profesjonalny kurs operatora wozidła technologicznego umożliwia zdobycie wszystkich umiejętności niezbędnych do operowania tym pojazdem. Wozidła technologiczne to duże samochody samowyładowcze, wykorzystywane do transportu materiałów sypkich na niewielkie odległości. Pojazdy te są nieprzeznaczone do ruchu drogowego, a jedynie na terenie placu budowy, zakładu górniczego itd. Operatorzy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do ich obsługi.

Uczestnictwo w kursie pozwala zdobyć wiedzę o wozidłach technologicznych i współpracujących z nimi urządzeniach (koparki, ładowarki), ich budowie i funkcjonowaniu oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnik kursu opanowuje umiejętność praktycznej obsługi wozideł oraz podstawowych prac związanych z utrzymaniem pojazdu. Uczy się odpowiednio sterować wozidłem na różnych podłożach (skalistym, twardym, miękkim, grząskim) i zapewniać bezpieczny i sprawny transport różnego rodzaju materiałów sypkich.

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych instruktorów, którzy nie tylko przekazują wiedzę i pomagają nabyć umiejętności, ale także czuwają nad bezpieczeństwem i właściwym przebiegiem wszystkich etapów szkolenia. Po odbyciu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające opanowanie umiejętności związanych z operowaniem tego rodzaju maszynami.

 

Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs:
  • ukończone 18 lat
  • Prawo jazdy kat. B.
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze operatora wozidła technologicznego.
 
W cenie kursu zawiera się:

Część teoretyczna:

  • Informacje z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy.
  • Użytkowanie eksploatacyjne wozideł.
  • Rodzaje napędów (spalinowe, elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne).
  • Konstrukcja urządzeń.

Część praktyczna:

  • Obsługa wozidła technologicznego.
  • Podstawowe prace konserwacyjne.