Cena kursu: 1000 zł

Operator żurawi przeładunkowych HDS

Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs:
  • 18 lat.
  • ukończona szkoła podstawowa.
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS.
 
W cenie kursu zawiera się:
  • Część teoretyczna szkolenia (22 godziny lekcyjne)
  • Część praktyczna szkolenia (12 godzin zegarowych).
  • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

UWAGA! Do ceny kursu, należy doliczyć koszt egzaminu państwowego UDT.