Cena kursu: 1500 zł

Certyfikat kompetencji zawodowych

Szkolenie przeznaczone dla osób, które są zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie niezbędnych kwalifikacji i wiedzy w zakresie prowadzenia tego typu działalności. Proponowane szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów - praktyków, a zakres kursu obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia, w tym związane z prawem transportowym, podatkowym oraz technicznymi aspektami prowadzenia działalności. 

 

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest wszechstronne i efektywne przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego organizowanego przed komisją powoływaną przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.