Cena kursu: 400 zł

Kurs operatora kosy spalinowej

Umiejętność obsługi kosy spalinowej zwiększa możliwości zatrudnienia w wielu instytucjach. Daje kompetencje niezbędne do realizacji zadań związanych z pracami ogrodniczymi, porządkowymi czy pielęgnowaniem terenów zielonych. Kosa spalinowa to urządzenie służące do koszenia traw i innej roślinności zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach. Z użyciem kosy spalinowej można pielęgnować trawniki, ale także porządkować i dbać o bardziej wymagające tereny, np. obszary zadrzewione, z nieregularnym podłożem lub pozbawione dostępu do prądu.

Podczas kursu operatora kosy spalinowej uczestnik zdobywa wiedzę o urządzeniu oraz praktyczne umiejętności jego sprawnej, bezawaryjnej i bezpiecznej obsługi. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, gwarantuje dostęp do materiałów szkoleniowych, uczy obsługi kos spalinowych i podstawowych prac konserwacyjnych związanych z tymi urządzeniami.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie. Jest to przepustka do podjęcia pracy w charakterze operatora kosy spalinowej. Możliwe miejsca zatrudnienia dla osób z takimi kwalifikacjami to np. firmy ogrodnicze, firmy porządkowe, podmioty zajmujące się utrzymaniem terenów zielonych lub pielęgnacją terenów publicznych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

 

Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs:
  • ukończone 18 lat
  • Stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy- brak przeciwwskazań zdrowotnych do operowania kosą spalinową.
 
W cenie kursu zawiera się:

Część teoretyczna:

  • Informacje z zakresu BHP, pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej.
  • Budowa, działanie i zasady użytkowania kosy spalinowej.
  • Obsługa i konserwacja urządzenia.

Część prkatyczna:

  • Praktyczna obsługa kosy spalinowej.
  • Podstawowe prace konserwacyjne.