Cena kursu: 3000 zł

Prawo jazdy kategorii B – BMW serii 1 z automatyczną skrzynią biegów

Prawo jazdy kategorii B z automatyczną skrzynią biegów, uprawnia do kierowania pojazdami z Automatyczną skrzynią biegów:
 

1. pojazdem samochodowym do 3,5 t
2. przyczepką lekką (do 750kg) lub inną niż lekka (zestaw 4250kg)
3. motocyklem do 125cm3 (jeżeli posiadasz prawo jazdy kat. B minimum 3lata)
4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
5. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii B:
 • Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii B.
 • Wiek minimalny 17lat i 9 miesięcy.
 • Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii B oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii B.
 • Pojazd szkoleniowy: BMW 1 (automatyczna skrzynia biegów).

 

W cenie kursu zawiera się:
 • Część teoretyczna szkolenia (30 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia (30 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OCK.
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD (zakupiliśmy ten sam program egzaminacyjny).
 • Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.


Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy na ulicy Wiosennej 10 o równej, betonowej nawierzchni i stanowiskach oznaczonych identycznie jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie.

 

Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.