Cena kursu: 2000 zł

Konserwator wózków jezdniowych

Specjalistyczny kurs konserwatora wózków podnośnikowych pozwala zdobyć umiejętności w zakresie konserwacji, przeglądów oraz przygotowania sprzętu do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs jest zakończony egzaminem, który przeprowadza komisja UDT. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Ma możliwość wykonywania przeglądów technicznych wózków podnośnikowych oraz praktyczną umiejętność przeprowadzania niezbędnych prac naprawczych i konserwacyjnych tych urządzeń.
Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs:
  • 18 lat.
W cenie kursu zawiera się:
  • Część teoretyczna kursu. Uczestnik zdobywa wiadomości o dozorze technicznym (warunki dopuszczania urządzeń do użytku), wiedzę ogólnotechniczną związaną z konstrukcją i eksploatacją wózków podnośnikowych, informacje o budowie i konserwacji urządzeń, zasady BHP obowiązujące w miejscu pracy. Oprócz tego uczy się odpowiedniego wypełniania dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych przeglądów technicznych.
  • Część praktyczna kursu. Podczas zajęć praktycznych uczestnik uczy się weryfikować ogólny stan techniczny urządzeń oraz oceniać stan zużycia opon i osprzętu, wykonywać przegląd oświetlenia i urządzeń sygnalizujących, kontrolować prawidłowe działanie urządzeń sterujących, usuwać awarie i usterki, wymieniać zużyte części/akcesoria i wykonywać inne prace konserwacyjne.
Uczestnicy kursu konserwatora wózków podnośnikowych otrzymują bogate materiały szkoleniowe oraz pełne wsparcie doświadczonej kadry dydaktycznej. Mają możliwość praktycznego przećwiczenia umiejętności na wysokiej jakości sprzętach. Program szkoleniowy jest oparty o aktualne przepisy i wymogi UDT. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, którego zdanie uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku konserwatora wózków podnośnikowych.