Cena kursu: 2000 zł

Operator ładowarki jednonaczyniowej

Kurs na operatora ładowarki jednonaczyniowej klasy III, klasy I:
Uprawnia do kierowania i wykonywania robót ziemnych ładowarkami jednonaczyniowymi klasy III lub klasy I, spycharkami klasy III.
Pojazd szkoleniowy: JCB 416HT, JCB 457HT.     
Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs kl. III:
  • 18 lat.
  • ukończona szkoła podstawowa.
Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs kl. I:
  • 18 lat.
  • ukończona szkoła podstawowa.
W cenie kursu zawiera się:
  • Część teoretyczna szkolenia (52 godziny dla klasy III; 48 godzin dla klasy I).
  • Część praktyczna szkolenia (82 godziny dla klasy III; 25 godzin dla klasy I).
  • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
  • Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OCK wraz z wydaniem uprawnień.
  • Nauka na ekskluzywnej ładowarce JCB 416 HT. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali,mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej.