Cena kursu: 700 zł

Przecinarki do nawierzchni dróg

Kurs na operatora przecinarki do nawierzchni dróg:
Uprawnia do wykonywania robót drogowych przecinarkami do nawierzchni dróg kl. III.
Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs:
  • 18 lat. ukończona szkoła podstawowa.
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg.

 

W cenie kursu zawiera się:
  • Część teoretyczna szkolenia (22 godzin).
  • Część praktyczna szkolenia (14 godzin).
  • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
  • Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OCK wraz z wydaniem uprawnień.
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są dokumenty (świadectwo oraz książeczka operatora).