Cena kursu: 4500/7000 zł

Prawo jazdy kategorii D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia kierującego do poruszania się:

 

Uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Celem kursu jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii D oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii D.
 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii D:
  • Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii D
  • Wiek minimum 24 lata. (lub 21 lat w sytuacji, kiedy kursant posiada świadectwo kwalifikacji wstępnej do prawa jazdy kategorii D)
  • Posiadanie prawa jazdy kategorii B lub C

 

Pojazd szkoleniowy: MAN SUPREME.

 

W cenie kursu zawiera się:
  • Część teoretyczna szkolenia (20 godzin).
  • Część praktyczna szkolenia (40 lub 60 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
  • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
  • Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OCK.
  • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD (zakupiliśmy ten sam program egzaminacyjny).
  • Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.


Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy na ulicy Wiosennej 10 o równej, betonowej nawierzchni i stanowiskach oznaczonych identycznie jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie.


Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.