Cena kursu: 2000 zł

Konserwator podestów ruchomych

Oferta kursu konserwatora podnośników koszowych – zwyżek – jest skierowana do osób, które zdecydowały się na zawód konserwatora i chcą zdobyć niezbędne kompetencje oraz uprawnienia w tym zakresie. Podnośniki koszowe są używane w pracach budowlanych i remontowych, a także w przemyśle, pracach magazynowych, transporcie, energetyce, pielęgnacji zieleni i innych dziedzinach działalności. Są to urządzenia objęte dozorem technicznym. Oznacza to, że wszelkie przeglądy techniczne i naprawy muszą być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego, który weryfikuje kompetencje kandydatów. Po zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje uprawnienia UDT konserwatora podnośników koszowych.

Program kursu obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie zarówno w jego części teoretycznej, jak i praktycznej. Kursanci zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności oraz otrzymują dostęp do bogatej bazy materiałów szkoleniowych, w tym również testów z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi.
Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs:
  • 18 lat.
W cenie kursu zawiera się:
  • Część teoretyczna – zapoznanie z informacjami takimi jak: dozór techniczny, normy i przepisy związane z pracą na stanowisku konserwatora, dokumentacja techniczna podnośników koszowych, budowa, rodzaje i działanie urządzeń, zasady BHP, najczęściej występujące usterki i sposoby ich usuwania, metody utrzymywania urządzeń w dobrym stanie technicznym.
  • Część praktyczna – nauka przeprowadzania przeglądów technicznych podnośników koszowych, wykonywanie napraw i usuwanie usterek, wypełnianie dokumentacji UDT, weryfikacja ogólnego stanu technicznego urządzeń.
  • Materiały szkoleniowe, dostęp do zaplecza technicznego, wsparcie kadry dydaktycznej.