Cena kursu: 3400 zł

Prawo jazdy kategorii CE

Prawo jazdy kategorii CE uprawnia kierującego do poruszania się:

 

Uprawnia do kierowania zespołem pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla) z przyczepą, a także ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami.

Celem kursu jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C+E oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E.
 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii CE:

 

  • Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii CE.
  • Wiek minimum 18 lat.
  • Posiadanie prawa jazdy kategorii C.

Pojazdy szkoleniowe:

  • MANy TGL 12.250 w bogatej opcji wyposażenia, z przyczepą. 
  • MANy TGL 12.240 w bogatej opcji wyposażenia, z przyczepą. 

 

W cenie kursu zawiera się:
  • Część praktyczna szkolenia (25 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
  • Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, nie krzyczą, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
  • Egzamin w WORD jest zdawany na naszym pojeździe (tworzymy grupy egzaminacyjne i podstawiamy nasz pojazd w dzień egzaminu).


Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy na ulicy Wiosennej 10 o równej, betonowej nawierzchni i stanowiskach oznaczonych identycznie jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie.


Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.