Cena kursu: 2000 zł

Operator walca drogowego

Kurs na operatora walca drogowego kl. II:
Uprawnia do kierowania i wykonywania robót ziemnych walcami drogowymi.
Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs klasy II:
  • 18 lat.
  • ukończona szkoła podstawowa.
W cenie kursu zawiera się:
  • Część teoretyczna szkolenia (52 godziny dla klasy II).
  • Część praktyczna szkolenia (50 godzin).
  • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
  • Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OCK wraz z wydaniem uprawnień.
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej.