Cena kursu: do uzgodnienia

ABC Przedsiębiorczości

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Kurs szczególnie przydatny dla osób świadomie planujących własną drogę awansu zawodowego.
Kurs ABC przedsiębiorczości może obejmować takie zagadnienia jak:
 • Przedsiębiorczość zagadnienia uznawane w praktyce.
 • Formy organizacyjne działalności gospodarczej.
 • Etapy zakładania działalności gospodarczej.
 • Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Prawo gospodarcze (wybrane zagadnienia).
 • Prawo pracy.
 • Prawo ubezpieczeń społecznych.
 • Prawo cywilne.
 • Podstawy księgowości i rachunkowości małego przedsiębiorstwa.
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
 • Opodatkowanie działalności gospodarczej i rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 • Źródła pozyskiwania środków finansowych na działalności gospodarczą.
 • Biznes-plan. – Źródła finansowe pozyskiwane na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Otoczenie firmy.
 • Kontrola w firmie.
 • Marketing i promocja w firmie.
 • Warsztaty psychologiczne: kompetencje interpersonalne oraz umiejętności negocjacyjne.
 • Występowanie o dotacje z Unii Europejskiej.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.


Wymiar godzin oraz cena do uzgodnienia z organizatorem szkolenia w zależności od zakresu materiału wymaganego.