Cena kursu: 900 zł

Nalewaki

Specjalistyczny kurs na nalewaki dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Jest to propozycja skierowana do kierowców cystern i operatorów maszyn budowlanych, którzy chcą uzyskać uprawnienia do napełniania i opróżniania cystern przewożących paliwa płynne. Kurs dotyczy obsługi nalewaków towarów niebezpiecznych klasy 3. wg ADR/RID (nie obejmuje gazów i innych paliw). Po odbyciu kursu uczestnik podchodzi do egzaminu, na podstawie którego otrzymuje dokument potwierdzający zdobyte uprawnienia.
Pojazd szkoleniowy:

Cysterna

 

Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs:
  • Ukończone 21 lat.
 
W cenie kursu zawiera się:
  • Część teoretyczna. Podczas części teoretycznej uczestnik kursu otrzymuje informacje o procedurach związanych z napełnianiem i opróżnianiem cystern oraz o budowie zbiorników transportowych i osprzętu, poznaje zasady bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i zdobywa wiedzę o paliwach płynnych przewożonych cysternami – ich rodzajach, właściwościach i oznaczeniach.
  • Część praktyczna. W ramach części praktycznej uczestnik kursu ćwiczy obsługę nalewaków cystern podczas ich napełniania i opróżniania, uczy się kontroli procesu oraz jego praktycznej organizacji.


Kurs na nalewaki kończy się egzaminem państwowym przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego. Ukończony kurs i zdany egzamin uprawnia do wykonywania czynności takich jak:
  • napełnianie cystern w bazie paliw,
  • opróżnianie cystern na stacjach benzynowych i u innych odbiorców paliw.


Kurs przeznaczony jest dla kierowców cystern, operatorów maszyn budowlanych i innych pracowników, którzy chcą poszerzyć swoje uprawnienia. Stwarza możliwość realizacji pełnego procesu transportowego w zakresie paliw płynnych: od załadunku (napełnienia cysterny), poprzez transport drogowy, aż po przekazanie ładunku odbiorcy (opróżnienie cysterny). Uprawnienia w tym zakresie poszerzają możliwości zatrudnienia i zwiększają potencjał pracownika w ramach wykonywanych obowiązków.