Cena kursu: 2000/2100 zł

Prawo jazdy kategorii C

Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii C.
 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii C:

 

 • Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii C
 • Wiek minimum 21 lat. (lub 18 lat w sytuacji, kiedy kursant posiada świadectwo kwalifikacji wstępnej do prawa jazdy kategorii C)
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B


Pojazdy szkoleniowe:

MAN TGL 12.250 2016r w bogatej opcji wyposażenia. Cena kursu : 2 100.00 zł
MANy TGL 12.240 w bogatej opcji wyposażenia. Cena kursu : 2 000.00 zł
Scania G250 Cena kursu : 2 100.00 zł

 

W cenie kursu zawiera się:
 • Część teoretyczna szkolenia 20 godzin
 • Część praktyczna szkolenia (30 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OCK.
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD (zakupiliśmy ten sam program egzaminacyjny).
 • Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
 • Egzamin w WORD zdawany jest na naszym pojeździe (tworzymy grupy egzaminacyjne i podstawiamy nasz pojazd w dzień egzaminu).
 • Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy na ulicy Wiosennej 10 o równej, betonowej nawierzchni i stanowiskach oznaczonych identycznie jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie.

 


Podczas zapisów należy uiścić opłatę w wysokości co najmniej 50% wartości kursu.


Po ukończonym szkoleniu wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.