Cena kursu: 1600 zł

Prawo jazdy kategorii B – Fiat Grande Punto

Uprawnia do kierowania:


1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką,
4. mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
5. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

 

 

 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii B:
 
 • Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii B
 • Wiek minimum 18 lat.
 • Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii B oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

 


Pojazdy szkoleniowe:

 

 • Prawo jazdy kat. B: FIAT Grande Punto.
 • Prawo jazdy kat. B Fiat Grande Punto.
 • Prawo jazdy kat. B Fiat Grande Punto.
W cenie kursu zawiera się:
 • Część teoretyczna szkolenia 30 godzin
 • Część praktyczna szkolenia (30 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OCK.
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD (zakupiliśmy ten sam program egzaminacyjny)
 • Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.


Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy na ulicy Wiosennej 10 o równej, betonowej nawierzchni i stanowiskach oznaczonych identycznie jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie.
Podczas zapisów należy uiścić opłatę w wysokości co najmniej 50% wartości kursu.
Po ukończonym szkoleniu wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.