Cena kursu: 1800 zł

Prawo jazdy kategorii B – BMW serii 1 z automatyczną skrzynią biegów

Prawo jazdy kategorii B z automatyczną skrzynią biegów, uprawnia do kierowania pojazdami z Automatyczną skrzynią biegów:
 

1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką,
4. mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
5. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii B:
  • Wiek minimum 18 lat.
  • Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii B oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii B.
  • Pojazd szkoleniowy: BMW 1 (automatyczna skrzynia biegów).

 

W cenie kursu zawiera się:
  • Część teoretyczna szkolenia (30 godzin).
  • Część praktyczna szkolenia (30 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
  • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
  • Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OCK.
  • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD (zakupiliśmy ten sam program egzaminacyjny).
  • Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.


Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy na ulicy Wiosennej 10 o równej, betonowej nawierzchni i stanowiskach oznaczonych identycznie jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie.

 

Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.