Cena kursu: 1800 zł

Prawo jazdy kategorii A2

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia kierującego do poruszania się:

 

Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii A2:
 • Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii A2
 • Wiek minimum 18 lat.
Prawo jazdy kategorii A2 (od stycznia 2013 roku) uprawnia kierującego do poruszania się:
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 • Pojazdy szkoleniowe: Honda NC700s (identyczny motocykl jest wykorzystywany w WORD Olsztyn na egzaminie)

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (30 godzin)
 • Część praktyczna szkolenia (20 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OCK.
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD (zakupiliśmy ten sam program egzaminacyjny).
 • Nauka na ekskluzywnym pojeździe w bogatej opcji wyposażenia. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
 • Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy na ulicy Wiosennej 10 o równej, betonowej nawierzchni i stanowiskach oznaczonych identycznie jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie.Po ukończonym szkoleniu wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.