Cena kursu: 1800 zł

Prawo jazdy kategorii A

Prawo jazdy kategorii A uprawnia kierującego do poruszania się:

motocyklem, motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii A:
 • Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii A
 • Wiek minimum 24 lata, lub 20 lat, gdy kandydat na ubiegający się o prawo jazdy kategorii A posiada przynajmniej 2 lata prawo jazdy kategorii A2.
W cenie kursu zawiera się:
 • Część teoretyczna szkolenia (30 godzin)
 • Część praktyczna szkolenia (20 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OCK.
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD (zakupiliśmy ten sam program egzaminacyjny).
 • Nauka na ekskluzywnym pojeździe w bogatej opcji wyposażenia. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
 • Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy na ulicy Wiosennej 10 o równej, betonowej nawierzchni i stanowiskach oznaczonych identycznie jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie.
 • Po ukończonym szkoleniu wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.