Cena kursu: 1900 zł

Operator wielozadaniowych nośników osprzętu wszystkie typy (ładowarki teleskopowe)

Uprawnia do kierowania i wykonywania robót wielozadaniowymi nośnikami osprzętu – wszystkie typy (ładowarki teleskopowe).

Pojazdy szkoleniowe: JCB 535-125, Bobcat S850
  • Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs:
  • 18 lat.
  • ukończona szkoła podstawowa.
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora ładowarki.
Zapisy na kurs dokonuje się osobiście w biurze Olsztyńskiego Centrum Kształcenia przy ul. Wyszyńskiego 7 (Budynek D.H. GRACJA, II piętro, pokój nr 3). Podczas zapisywania się należy wpłacić co najmniej 50% wartości kursu. Prosimy o dokonanie płatności gotówką lub przelewem. Więcej informacji dotyczącej tego szkolenia uzyskać można pod numerem telefonu 89 537 00 89. Naciskając ten napis przeniesiesz się do działu kontakt.
W cenie kursu zawiera się:
  • Część teoretyczna szkolenia (52 godziny).
  • Część praktyczna szkolenia. (82 godziny).
  • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
  • Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OCK wraz z wydaniem uprawnień.
  • Nauka na ekskluzywnej ładowarce JCB 535-125. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali,mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
Egzamin państwowy w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia:
Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są dokumenty (świadectwo oraz książeczka operatora).