Cena kursu: 1680 zł

Operator równiarki

Kurs na operatora równiarki:
Uprawnia do kierowania i wykonywania robót ziemnych wszystkimi równiarkami klasy III.
Pojazd szkoleniowy: Równiarka.
Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs:
  • 18 lat.
  • ukończona szkoła podstawowa.
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora.
W cenie kursu zawiera się:
  • Część teoretyczna szkolenia ( godziny).
  • Część praktyczna szkolenia ( godziny).
  • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
  • Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OCK wraz z wydaniem uprawnień.
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są dokumenty (świadectwo oraz książeczka operatora).