Cena kursu: 1680 zł

Operator koparkoładowarki

Uprawnia do kierowania i wykonywania robót ziemnych wszystkimi koparko-ładowarkami klasy III, koparkami do 4ton masy całkowitej i ładowarkami jednonaczyniowymi do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharkami. Pojazd szkoleniowy: JCB 4CX.
Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs:
18 lat.
ukończona szkoła podstawowa.
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora.
Zapisy na kurs dokonuje się osobiście w biurze Olsztyńskiego Centrum Kształcenia przy ul. Wyszyńskiego 7 (Budynek D.H. GRACJA, II piętro, pokój nr 3). Podczas zapisywania się należy wpłacić co najmniej 50% wartości kursu. Prosimy o dokonanie płatności gotówką lub przelewem. Więcej informacji dotyczącej tego szkolenia uzyskać można pod numerem telefonu 89 537 00 89. Naciskając ten napis przeniesiesz się do działu kontakt.
W cenie kursu zawiera się:
  • Część teoretyczna szkolenia (52 godziny).
  • Część praktyczna szkolenia (82 godziny).
  • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
  • Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OCK wraz z wydaniem uprawnień.
  • Nauka na ekskluzywnej koparko-ładowarce JCB 4 CX. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są dokumenty (świadectwo oraz książeczka operatora).