Cena kursu: 1680 zł

Operator koparki jednonaczyniowej

Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej klasy III, klasy I:
Uprawnia do kierowania i wykonywania robót ziemnych koparkami jednonaczyniowymi klasy III lub klasy I.
Pojazd szkoleniowy: JCB JS 160W.
Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs kl. III:
18 lat.
ukończona szkoła podstawowa.
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki.
Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs kl. I:
18 lat.
ukończona szkoła podstawowa.
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki.
Zapisy na kurs dokonuje się osobiście w biurze Olsztyńskiego Centrum Kształcenia przy ul. Wyszyńskiego 7 (Budynek D.H. GRACJA, II piętro, pokój nr 3). Podczas zapisywania się należy wpłacić co najmniej 50% wartości kursu. Prosimy o dokonanie płatności gotówką lub przelewem. Więcej informacji dotyczącej tego szkolenia uzyskać można pod numerem telefonu 89 537 00 89. Naciskając ten napis przeniesiesz się do działu kontakt.
W cenach kursu zawiera się:
Część teoretyczna szkolenia (52 godziny dla klasy III; 16 godzin dla klasy I).
Część praktyczna szkolenia (82 godziny dla klasy III; 25 godzin dla klasy I).
Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OCK wraz z wydaniem uprawnień.
Nauka na ekskluzywnej koparce JCB JS 160W. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
Egzamin państwowy w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia:
Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są dokumenty (świadectwo oraz książeczka operatora)