menu


  

Prawo jazdy kategorii D:

Uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Naciśnij tutaj aby dowiedzieć się więcej informacji na temat prawa jazdy.

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii D oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii D.

Pojazdy szkoleniowe:

Nowy, ekskluzywny autobus - MAN Supreme.

 

Zapisy na kurs dokonuje się osobiście w biurze Olsztyńskiego Centrum Kształcenia przy ul. Wyszyńskiego 7 (Budynek D.H. GRACJA, II piętro, pokój nr 3). Podczas zapisywania się należy wpłacić co najmniej 50% wartości kursu. Prosimy o dokonanie płatności gotówką lub przelewem. Więcej informacji dotyczącej tego szkolenia uzyskać można pod numerem telefonu 89 537 00 89. Naciskając ten napis przeniesiesz się do działu kontakt.


W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (20 godzin).
  • Część praktyczna szkolenia (40 lub 60 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
  • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
  • Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OCK.
  • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD (zakupiliśmy ten sam program egzaminacyjny).
  • Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
  • Egzamin w WORD zdawany na pojeździe, na którym uczono się jeździć (tworzymy grupy egzaminacyjne i podstawiamy nasz pojazd w dzień egzaminu).


Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy na ulicy Wiosennej 10 o równej, betonowej nawierzchni i stanowiskach oznaczonych identycznie jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie.
 

Egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego:

Po ukończonym szkoleniu wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant. 

   

>>POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ<<

 

Słowa kluczowe: nauka jazdy Olsztyn, Prawo jazdy D, prawo jazdy kategorii D, prawo jazdy D Olsztyn, kategoria D Olsztyn, kurs kat. D, nauka kat D, prawko autobus, prawo jazdy autobus Olsztyn