Cena kursu: 2500 zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kategorii C1, C1E, C, CE

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r. muszą ukończyć kurs w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 21 lat. Obejmuje ono 140 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie OCK. Celem kursu jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

 

Kurs kwalifikacyjny składa się z:

 

 

1) w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:
a) 33 godzin zajęć teoretycznych,
b) 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
c) 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

 

Kurs kwalifikacji wstępnej prowadzimy indywidualnie, więc możemy rozpocząć go w dowolnym momencie.
W cenie kursu zawiera się:
Część praktyczna szkolenia (10 godzin). Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność. Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OCK. Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia. Nasz pojazd ma odłączany system ESP oraz ABS, spełnia wszystkie warunki zgodnie z ustawą. Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych wykładowców i instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób. Po ukończonym kursie przeprowadzany jest egzamin państwowy w siedzibie naszej firmy. Koszt egzaminu zawarty jest w cenie szkolenia.